Διασταυρούμενες δεξιότητες

Οι διασταυρούμενες δεξιότητες είναι δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων και εργασιακών ρυθμίσεων. Αυτές οι δεξιότητες έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση. Για τους μαθητές, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να προσαρμοστούν επιτυχώς στις αλλαγές και να ζήσουν μια ουσιαστική και παραγωγική ζωή. Στην τρίτη ενότητα θα δούμε αναλυτικότερα 5 διασταυρούμενες δεξιότητες: επικοινωνία, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, ομαδικότητα, στάσεις χρήσης γλώσσας και συνεργασία.

Επικοινωνία
Διαπραγματευτικές δεξιότητες
Ομαδικότητα
Στάση για τη χρήση της γλώσσας
Συνεργασία