Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου

Η διαχείριση χρόνου είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείτε τον χρόνο σας παραγωγικά και αποτελεσματικά. Η ιδέα είναι να οργανώσετε τις εργασίες σας και να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το χρόνο σας για να κάνετε περισσότερα πράγματα κάθε μέρα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων άγχους και στη βελτίωση της παραγωγικότητας τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι.

Οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου περιλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό δεξιοτήτων, οι οποίες διευκολύνουν την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου. Μερικές από τις βασικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου περιλαμβάνουν οργανωτικές και ιεραρχικές ικανότητες και τήρηση προθεσμιών.

Ικανότητες ορισμού προτεραιοτήτων
Ικανότητες οργάνωσης
Τηρώντας προθεσμίες