SoftCominVet

SOFTCOMINVET

Softcominvet Μέσο αυτοανάλυσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Ο στόχος του εργαλείου αυτοαξιολόγησης των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) είναι να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές σε ΜΜΕ που παρέχουν θέσεις κινητικότητας, με ένα εργαλείο για να αυτο-αξιολογούνται σε σχέση με την εργασία τους με μαθητές και εκπαιδευόμενους.

Το όργανο αυτοαξιολόγησης χρησιμεύει ως ποιοτική πυξίδα για τους καθηγητές για να μετρήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους στο να οργανώσουν μια υψηλής ποιότητας εμπειρία κινητικότητας για μαθητές ΕΕΚ.

Με την ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης των soft skills, οι εκπαιδευτικοί μέντορες σε εταιρείες ΜΜΕ, που φιλοξενούν κινητοποιήσεις, θα λάβουν αυτόματα τη βαθμολογία τους μαζί με τους καθορισμένους τομείς για αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Εκμάθηση μέσω βίντεο για το πώς να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Αυτο-Αναστοχασμού Ήπιων Δεξιοτήτων: https://www.youtube.com/watch?v=RxHVA2QZHII&t=40s

Ελέγξτε τα soft skills σας κάνοντας το παρακάτω τεστ!

Διαπροσωπικές δεξιότητες

Οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι οι συμπεριφορές και οι τακτικές που χρησιμοποιεί ένα άτομο για να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους άλλους, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, αλλά ιδιαίτερα δεξιότητες ενσυναίσθησης και επικοινωνίας, όπως η ενεργητική ακρόαση καθώς και η συναισθηματική νοημοσύνη. Περιλαμβάνουν επίσης την ικανότητα να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας.

Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Η επίλυση προβλημάτων είναι η ικανότητα αντιμετώπισης ενός κρίσιμου και συνήθως νέου προβλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αποτελείται από σαφώς καθορισμένες ενέργειες, ξεκινώντας με τον ορισμό του προβλήματος, τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, την αξιολόγηση των εναλλακτικών και τελικά την εφαρμογή της λύσης.

Διασταυρούμενες δεξιότητες

Οι διασταυρούμενες δεξιότητες είναι δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων και εργασιακών ρυθμίσεων. Αυτές οι δεξιότητες έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση. Για τους μαθητές, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να προσαρμοστούν επιτυχώς στις αλλαγές και να ζήσουν μια ουσιαστική και παραγωγική ζωή. Στην τρίτη ενότητα θα δούμε αναλυτικότερα 5 διασταυρούμενες δεξιότητες: επικοινωνία, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, ομαδικότητα, στάσεις χρήσης γλώσσας και συνεργασία.

Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου

Η διαχείριση χρόνου είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείτε τον χρόνο σας παραγωγικά και αποτελεσματικά. Η ιδέα είναι να οργανώσετε τις εργασίες σας και να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το χρόνο σας για να κάνετε περισσότερα πράγματα κάθε μέρα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων άγχους και στη βελτίωση της παραγωγικότητας τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι.

Οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου περιλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό δεξιοτήτων, οι οποίες διευκολύνουν την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου. Μερικές από τις βασικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου περιλαμβάνουν οργανωτικές και ιεραρχικές ικανότητες και τήρηση προθεσμιών.

Πρωτόκολλα συμπεριφοράς στην εργασία

Τα πρωτόκολλα συμπεριφοράς στην εργασία είναι ένα σύνολο τρόπων συμπεριφοράς που είναι αποδεκτό ή απαιτούμενο σε ένα επάγγελμα. Η εθιμοτυπία αυτή είναι σημαντική γιατί δημιουργεί μια επαγγελματική και αμοιβαία σεβαστή ατμόσφαιρα και βελτιώνει την επικοινωνία, η οποία βοηθά τον χώρο εργασίας να είναι ένας παραγωγικός. Οι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα για τη δουλειά τους όταν νιώθουν ότι τους σέβονται, και αυτό μεταφράζεται επίσης σε καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες.

Οι τρεις θεμελιώδεις πτυχές που περιλαμβάνονται στην επιχειρηματική εθιμοτυπία είναι: ηθική εργασίας, ηγεσία και δεξιότητες διαχείρισης.