Ομάδα του πρότζεκτ

Η κοινοπραξία πρότζεκτ SoftComInVET αποτελείται από 5 συνεργάτες-οργανισμούς από 5 χώρες της ΕΕ: Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα.

Οι εταίροι έχουν συγχωνεύσει τη συλλογική τους εμπειρία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ταυτόχρονα μοιράζονται τις ίδιες ανάγκες και έναν κοινό στόχο.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Associação Intercultural Amigos Da Mobilidade

Το Associação Intercultural Amigos da Mobilidade είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός φιλοξενίας ευρωπαϊκών έργων στην Πορτογαλία.

Το Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Πορτογαλία) εργάζεται σε προγράμματα ευρωπαϊκής πρακτικής άσκησης από τον Μάιο του 2012, ως διοργανωτής και ενδιάμεσος εταίρος. Με την πλούσια εμπειρία του το Associação Intercultural Amigos da Mobilidade είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός φιλοξενίας ευρωπαϊκών πρότζεκτ στην Πορτογαλία. Το A.I.A.M παρέχει στους συμμετέχοντες εργασιακή εμπειρία, προπαρασκευαστικές επισκέψεις, εργασιακές επισκέψεις, μαθήματα γλωσσών, επισκέψεις μελέτης, πολιτιστικές επισκέψεις, περιηγήσεις, συναντήσεις, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, επιχειρηματικές και επαγγελματικές επαφές και θέσεις εργασίας σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Οι δραστηριότητές τους υποστηρίζονται από την ενεργό συμμετοχή ενός διεθνούς δικτύου ιδρυμάτων, που συνεργάζεται με πολλούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, δημαρχεία, σχολεία, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του A.I.A.M είναι το ευρύ δίκτυο εταιρικών σχέσεων με ευρωπαϊκή κάλυψη – αυτές οι επαφές θα είναι απαραίτητες για να προσεγγίσουν μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων και να διασφαλίσουν ευρεία διάδοση και περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του πρότζεκτ.

Ιστοσελίδα www.mobilityfriends.org

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ

European Center For Quality OOD

 Το European Center for Quality Ltd είναι μια σύγχρονη εταιρεία συμβούλων που ιδρύθηκε το 2001.

Το European Center for Quality Ltd είναι μια σύγχρονη εταιρεία συμβούλων που ιδρύθηκε το 2001.

Η εταιρεία ειδικεύεται σε 4 κύριους τομείς:

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ – Σχεδιασμός και παράδοση προγραμμάτων κατάρτισης για επιχειρηματικούς φορείς, άτομα με χαμηλή εξειδίκευση και άτομα από ευάλωτες ομάδες – Εφαρμογή διαφόρων πρωτοβουλιών που συνδέουν τον κόσμο των επιχειρήσεων και της καινοτομίας με τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – Ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων για τη διαχείριση της ποιότητας.

Ως οργανισμός που διαθέτει ποικίλη εμπειρογνωμοσύνη, ισχυρό δημιουργικό δυναμικό και ένα μεγάλο συνεργατικό δίκτυο που εκτείνεται τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας όσο και στον επιχειρηματικό τομέα, το ECQ αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της εκπαίδευσης (τυπική και μη τυπική) και τον κόσμο της εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών, το ECQ έχει αποκτήσει τόσο εμπειρογνωμοσύνη όσο και διαρκές ενδιαφέρον για την εργασία ενηλίκων και νέων, ιδίως όσον αφορά την απασχολησιμότητα, την υποστήριξη ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας και τη μη τυπική εκπαίδευση που απευθύνεται σε νεαρούς ενήλικες.

Μεταξύ των βασικών τομέων των τρεχόντων πρότζεκτ του οργανισμού είναι ο σχεδιασμός και η παράδοση προγραμμάτων κατάρτισης για επιχειρηματικούς φορείς και εργαζόμενους και ο σχεδιασμός και η παράδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των ΝΕΕΤ γενικά.

Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με έναν αριθμό ξένων εταίρων, μεταξύ των οποίων είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα απόκτησης προσόντων, ΜΚΟ, εμπορικά επιμελητήρια, ΜΜΕ, δήμοι κ.λπ.

Από την ίδρυσή της, το ECQ έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό ιστορικό στο συντονισμό και την υλοποίηση πολλών έργων και πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ιστοσελίδα www.ecq-bg.com

ΙΣΠΑΝΊΑ

M&M

Η M&M (Ισπανία) είναι ένας σύγχρονος πάροχος εκπαιδευτικών και ένας ενδιάμεσος οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014. 

Η M&M (Ισπανία) είναι ένας σύγχρονος πάροχος εκπαιδευτικών και ένας ενδιάμεσος οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014 και του οποίου το προσωπικό διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και την εφαρμογή διαδικασιών και δραστηριοτήτων κατάρτισης που τους παρέχουν αρκετές δεξιότητες και γνώσεις για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα έργων. Η εταιρεία ειδικεύεται σε διάφορους τομείς – ανάπτυξη και διαχείριση έργων στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων, δημιουργία ποιοτικών προτύπων βάσει ISO για διαχείριση ποιότητας, ανάλυση αναγκών, εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΕΚ κ.λπ. Το έργο μας επικεντρώνεται στη σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικών αναγκών, οργανωτικών σχεδίων και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και διενεργούμε συνεχώς ανάλυση με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των εταιρειών και του προσωπικού τους. Η M&M διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο που επιτρέπει στην εταιρεία να έρχεται σε επαφή με άλλες εταιρείες,ξένους εταίρους, ενδιαφερόμενους, την αγορά εργασίας, συμβουλευτικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, εμπειρογνώμονες, δημόσια διοίκηση κ.λπ. και λειτουργεί σε στενή συνεργασία με όλα αυτά, που διευκολύνουν την ακριβή γνώση της πραγματικότητας και την άμεση επαφή με την ομάδα-στόχο του έργου.

Η M&M παρέχει τις ακόλουθες ολοκληρωμένες προσαρμοσμένες υπηρεσίες:

  1. 1. Συμβουλευτική και υποστήριξη επιχειρήσεων
  2. 2. Ανάλυση των αναγκών κατάρτισης
  3. 3. Παιδαγωγική προσέγγιση εκπαίδευσης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μοντέλων
  4. 4. Αξιολόγηση των μαθησιακών διαδικασιών
  5. 5. Προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων και των μαθητών για τη βελτίωση της κατάρτισης, της εμπειρίας και των προφίλ τους
  6. 6. Σχεδιασμός και δημιουργία μαθησιακών μονάδων και διδακτικού υλικού
  7. 7. Οργανωτική υποστήριξη & παραγωγή και μεταφορά καινοτομίας και τεχνογνωσίας
  8. 8. Σχεδιασμός, υποβολή και διαχείριση έργων
  9. 9. Βοήθεια για τη βελτίωση της απασχόλησης και των πρωτοβουλιών (π.χ. προσανατολισμός) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, τους νέους και άλλες ομάδες με κοινωνικό και εργασιακό κίνδυνο αποκλεισμού.


Ιστοσελίδα
www.mmprofuture.com

ΙΤΑΛΊΑ

Promimpresa S.R.L.

Η Promimpresa s.r.l. (Ιταλία) είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που παρέχει εκπαίδευση και υπηρεσίες σε ιδιώτες, δημόσιους φορείς και εταιρείες.

Η Promimpresa s.r.l. (Ιταλία) είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που παρέχει εκπαίδευση και υπηρεσίες σε ιδιώτες, δημόσιους φορείς και εταιρείες. Η εταιρική έδρα βρίσκεται στο San Cataldo (Σικελία). Τα άλλα υποκαταστήματα είναι στο Παλέρμο (Σικελία), Μπολόνια (Εμίλια Ρομάνια), Μάντοβα (Λομβαρδία) και Γκελά (Σικελία). Το προσωπικό της Promimpresa αποτελείται από 35 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες. Η αποστολή του είναι να υποστηρίζει άτομα και εταιρείες στην πορεία ανάπτυξης των ικανοτήτων τους, παρέχοντας ειδική βοήθεια και παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

– ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η Promimpresa παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε μια σειρά τομέων όπως: τουρισμός. απόκτηση γλώσσας· διοίκηση επιχειρήσεων· φροντίδα υγείας· δημιουργικές βιομηχανίες,

– IT & λογισμικά· τεχνικός-μηχανικός τομέας και επαγγελματική κατάρτιση · Υγεία και Ασφάλεια.

– ΣΧΟΛΗ ΕΕΚ. Η Promimpresa παρέχει ειδική εκπαίδευση ΕΕΚ αναγνωρισμένη από Περιφερειακές Αρχές.

– ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η Promimpresa πραγματοποιεί δραστηριότητες έρευνας και πρόσληψης, τοποθέτησης, επαναπροσδιορισμού και αναβάθμισης, στοχεύοντας σε άνεργους, νέους, NEETs.

– ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Γλώσσα, IT, Ικανότητα.

– ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ. Η Promimpresa παρέχει διαδικτυακά μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (FAD) και είναι επίσης ένα κέντρο ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Telematic «Pegaso».

– IT, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ERASMUS +.

Ιστοσελίδα www.promimpresa.it

ΕΛΛΆΔΑ

Innovation Frontiers IKE

Η Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία έρευνας εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

Η Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία έρευνας εκπαιδευτικής τεχνολογίας που ειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών, ελκυστικών και διασκεδαστικών μαθησιακών εμπειριών που ενσωματώνουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη μετατροπή σε παιχνίδι για την ενίσχυση της ροής για τους μαθητές. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδραστικής προσαρμοσμένης ηλεκτρονικής μάθησης, των σοβαρών παιχνιδιών, των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, των προσομοιώσεων κατάρτισης, των εκπαιδευτικών κινούμενων σχεδίων και της κινητής μάθησης. Συνδυάζουμε το σχεδιασμό παιχνιδιών, την τεχνολογία παιχνιδιών, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ψυχολογία για να μάθουμε την τέχνη της δημιουργίας παιχνιδιών μάθησης, προσομοιώσεων και εκπαίδευσης. Όλες οι εξελίξεις προσαρμόζονται ακριβώς στις ατομικές ανάγκες των πελατών μας. Επιπλέον, η εταιρεία ενσωματώνει τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης στην τάξη, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της μάθησης και της διδασκαλίας.

Επιπλέον, το Innovation Frontiers IKE αναπτύσσει, υλοποιεί και συντονίζει ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα· ρομποτική· online σχολική διδασκαλία· παραγωγή ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων · ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλαπλών μορφών · διαχείριση και βελτιστοποίηση εκπαιδευτικών πλατφορμών · εκπαίδευση για τα μέσα ενημέρωσης και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις αίθουσες διδασκαλίας για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Ιστοσελίδα www.innovationfrontiers.gr