Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Η επίλυση προβλημάτων είναι η ικανότητα αντιμετώπισης ενός κρίσιμου και συνήθως νέου προβλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αποτελείται από σαφώς καθορισμένες ενέργειες, ξεκινώντας με τον ορισμό του προβλήματος, τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, την αξιολόγηση των εναλλακτικών και τελικά την εφαρμογή της λύσης.

Ικανότητες προσαρμοστικότητας
Ικανότητες ευελιξίας
Μαθαίνοντας γρήγορα
Κριτική Σκέψη
Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες