Αποτελέσματα του πρότζεκτ

IO1 SoftComInVET μέσο αυτοανάλυσης κοινωνικών δεξιοτήτων για εντός της εταιρείας εκπαιδευτές των ΜΜΕ, παρέχοντας θέσεις κινητικότητας

Ο στόχος του μέσου αυτοανάλυσης κοινωνικών δεξιοτήτων είναι να παρέχει στους εκπαιδευτές στις ΜΜΕ, παρέχοντας θέσεις κινητικότητας, ένα μέσο αυτοδιάγνωσης όσον αφορά τη δουλειά τους με μαθητευόμενους και μαθητές ΕΕΚ. Το όργανο αυτοανάλυσης έχει σχεδιαστεί για να είναι μια ποιοτική πυξίδα για τους εκπαιδευτές για να μετρήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους να οργανώσουν μία εμπειρία κινητικότητας υψηλής ποιότητας για μαθητές ΕΕΚ.

Αυτό το αποτέλεσμα βασίζεται στη Συμφωνία για το κοινό πλαίσιο ικανότητας SoftComInVET, που παραδόθηκε κατά τους πρώτους μήνες του έργου μετά τη διενέργεια έκθεσης τελευταίας τεχνολογίας σχετικά με τα εφαρμοζόμενα συστήματα αυτοανάλυσης κοινωνικών δεξιοτήτων στις χώρες εταίρους και ανάλυση του επαγγελματικού προφίλ του μέντορα στις ΜΜΕ.

Με βάση τους δείκτες και το σύνολο κριτηρίων, που ορίζονται στο κοινό πλαίσιο ικανοτήτων SoftComInVET, υπάρχει κλίμακα για την αξιολόγηση κάθε δείκτη.

Με την ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης των soft skills, οι εκπαιδευτικοί μέντορες σε εταιρείες ΜΜΕ, που φιλοξενούν κινητοποιήσεις, θα λάβουν αυτόματα τη βαθμολογία τους μαζί με τους καθορισμένους τομείς για αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Έτσι, εντοπίζοντας αδύνατα σημεία την κατάλληλη στιγμή, οι εκπαιδευτές εντός της εταιρείας θα ενθαρρυνθούν να διερευνήσουν περαιτέρω πιθανούς τρόπους βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της συνολικής απόδοσής τους. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ΕΕΚ.

Το μέσο αυτοανάλυσης κοινωνικών δεξιοτήτων SoftComInVET θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευτών των εταιρειών.

Η αρθρωτή δομή παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις των κοινωνικών δεξιοτήτων που πρέπει να πληρούν οι μέντορες στις ΜΜΕ, να οργανώνουν την κινητικότητα, προκειμένου να υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ. Οι επιλεγμένες ενότητες αντιπροσωπεύουν κοινωνικές δεξιότητες που είναι σημαντικές και επηρεάζουν όλα τα στάδια της διαδικασίας κινητικότητας: υποδοχή και φιλοξενία των συμμετεχόντων, επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, οργάνωση της πρακτικής κινητικότητας, συμπληρωματικές δραστηριότητες κ.λπ .:

Κάθε ενότητα περιέχει μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την ουσία των ικανοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης θα δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, που δείχνει τις πτυχές που θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Καινοτόμα στοιχεία: το έργο θα εφαρμόσει συγκεκριμένη προσέγγιση στην ομάδα-στόχο και αυτή η εστιασμένη προσέγγιση είναι το κορυφαίο καινοτόμο στοιχείο. Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο διαδικτυακό μέσο αυτοανάλυσης κοινωνικών δεξιοτήτων για εκπαιδευτές εντός της εταιρείας σε ΜΜΕ, παρέχοντας τοποθετήσεις ΕΕΚ.

Αφού ολοκληρωθεί η αυτοδιάγνωση, το μέσο θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα. Το εργαλείο δίνει ευκαιρία για παρακολούθηση προόδου, καθώς οι μέντορες θα μπορούσαν να αυτοαξιολογηθούν σε μηνιαία / πρώιμη βάση. Έτσι, το εργαλείο αυτοανάλυσης κοινωνικών δεξιοτήτων θα παρέχει συγκεκριμένη ποιοτική καθοδήγηση στους προαναφερόμενους μέντορες ΕΕΚ, η οποία θα ενισχύει στην αξιοπιστία του.

Αναμενόμενος αντίκτυπος: η ποιότητα της υπηρεσίας VET θα ενισχυθεί μέσω του SoftComInVET εργαλείου αυτοανάλυσης κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτό το καινοτόμο εργαλείο θα προτρέψει τους μέντορες να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις που συνοδεύουν την καθημερινή τους εργασία και να τις μετατρέψουν σε ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του IO1 μπορεί να περιγραφεί παρακάτω:

Δυνατότητα μετακίνησης: Το όργανο αυτοανάλυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς τομείς. Το ανεπτυγμένο εργαλείο θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του πρότζεκτ. Έτσι, θα να είναι εύκολα μεταβιβάσιμο σε μεγάλη ποικιλία ΜΜΕ, καθώς και σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Εγχειρίδιο βελτίωσης IO2 SoftComInVET για εκπαιδευτές εντός της εταιρείας σε ΜΜΕ, παρέχοντας θέσεις κινητικότητας

Ο κύριος στόχος του IO2 είναι η ανάπτυξη του SoftComInVET Upskilling Manuel για εκπαιδευτές εντός της εταιρείας σε ΜΜΕ, παρέχοντας θέσεις κινητικότητας.

Το Εγχειρίδιο Ενίσχυσης SoftComInVET θα είναι συμπληρωματικό με το μέσο αυτοανάλυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα από την αυτοαξιολόγηση (IO1) θα χρησιμεύσουν ως βάση και επισκόπηση των πτυχών που χρειάζονται βελτίωση.

Εγχειρίδιο θα χρησιμεύσει έπειτα ως εργαλείο, παρέχοντας καθοδήγηση και ευκαιρίες για μια βελτίωση και έτσι θα προετοιμάσει τους εκπαιδευτές εντός της εταιρείας να οργανώσει καλύτερη εμπειρία κινητικότητας για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ. Θα καλύψει επίσης τις ανάγκες των μεντόρων για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για την εγγύηση της επαγγελματικής τους ευημερίας.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του βιβλίου οδηγιών αναβάθμισης SoftComInVET θα περιλαμβάνει τις ενότητες του πλαισίου αυτοαξιολόγησης δίνοντας λεπτομερή περιγραφή και συγκεκριμένες προτάσεις.

Το βιβλίο οδηγιών θα βοηθήσει τους μέντορες στις ΜΜΕ, να εφαρμόσουν την κινητικότητα, να αναγνωρίσουν τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων και να εφαρμόσουν τεχνικές και νοοτροπίες κοινωνικών δεξιοτήτων προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ΕΕΚ.

Το ανεπτυγμένο IO2 θα έχει διπλό σκοπό: να βελτιώσει τις αναγνωρισμένες από IO1 κοινωνικές δεξιότητες συμβούλων εντός της εταιρείας και να τους εκπαιδεύσει πώς να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες στους μαθητές της ΕΕΚ.

Το περιεχόμενο του βιβλίου οδηγιών θα οργανωθεί ως μπλοκ συμβουλών ειδικά σχεδιασμένο για την ομάδα-στόχο του πρότζεκτ σε ΜΜΕ, παρέχοντας θέσεις εργασίας για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ και θα τους βοηθήσει να επιτύχουν τα ακόλουθα αλλά όχι μόνο:

+ καλύτερη επίγνωση των ελλείψεων στο επάγγελμα του μέντορα και πώς να ανταποκριθούν επαρκώς σε αυτά.

+ καλύτερη επίγνωση των προσωπικών δυνατοτήτων.

+ καλύτερη επίγνωση της εποπτείας κατά τη διάρκεια της εργασίας.

+ βελτιωμένη επικοινωνία

+ βελτιωμένη επαγγελματική ανάπτυξη

+ βελτιωμένη διαχείριση συγκρούσεων.

+ βελτιωμένη αναγνώριση και πρόληψη πιθανής επικίνδυνης συμπεριφοράς.

+ βελτιωμένη ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων προσωπικοτήτων.

+ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποικιλομορφία.

Καινοτόμα στοιχεία και δυνατότητα μεταφοράς: Η προσέγγιση που εφαρμόζεται σε αυτό το IO είναι καινοτόμο καθώς δεν υπάρχει τέτοιο Εγχειρίδιο Ενίσχυσης για μέντορες σε ΜΜΕ, εφαρμόζοντας την κινητικότητα.

Το τελικό αποτέλεσμα έχει ένα ισχυρό δυναμικό μεταφοράς: δεδομένου ότι το εγχειρίδιο θα παρέχει στους συμβούλους συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους και έτσι να διαχειριστούν επαρκώς τις θέσεις εργασίας των μαθητών ΕΕΚ, το προϊόν μπορεί επίσης να μεταφερθεί περαιτέρω σε εταιρείες που συμμετέχουν σε διπλή εκπαίδευση. Αυτό θα εγγυηθεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του πρότζεκτ. Επιπλέον, η εργασία στο IO2 θα είναι πολύτιμη εμπειρία και για τους εταίρους του έργου.

Αναμενόμενος αντίκτυπος: η χρήση του Εγχειριδίου βελτίωσης θα έχει ως αποτέλεσμα τα εξής:

Συλλογή βέλτιστων πρακτικών IO3 SoftComInVET, παρουσιάζοντας στους εκπαιδευτές εντός της εταιρείας καλές πρακτικές σε ΜΜΕ, παρέχοντας θέσεις κινητικότητας

Το SoftComInVET IO3 στοχεύει στη συλλογή και προώθηση της καινοτομίας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, καθώς και στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων, οργανώνοντας κινητικότητα, σε μεταφραστικό επίπεδο.

Το έργο θα επιτύχει αυτούς τους στόχους μέσω της ανάπτυξης συλλογής βέλτιστων πρακτικών, παρουσιάζοντας στους εκπαιδευτές εταιρειών καλές πρακτικές στις ΜΜΕ, παρέχοντας θέσεις κινητικότητας. Θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για τους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πρότζεκτ.

Παράδειγμα μιας καλής πρακτικής μπορεί να περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, ένα πλήρως ανεπτυγμένο πρόγραμμα ή έναν κατάλληλο τρόπο παρέμβασης. Η εφαρμογή μιας καλής πρακτικής μπορεί να είναι είτε άμεσα εφαρμόσιμη ή να προσαρμόζεται για να ταιριάζει με το συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο. Οι καλές πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διδάξουν πώς να ανιχνεύουν και να αποφεύγουν τις αναποτελεσματικές μεθόδους και τα άγνωστα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης προσέγγισης. Εάν ένα πρόγραμμα ή μια μέθοδος, καλά δομημένη και σαφώς τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται άμεσα ή προσαρμόζεται ελαφρώς, οι πιθανότητες επιτυχίας του αυξάνονται αναμφίβολα.

Η σύνοψη βέλτιστων πρακτικών θα είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο για τα IO1 και IO2 και θα χρησιμεύσει ως πρόσθετο και ανανεωτικό εκπαιδευτικό εργαλείο, με στόχο την ανάκληση και την ενίσχυση προηγουμένως αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων. Θα επικεντρωθεί στις καλές πρακτικές των εκπαιδευτών της εταιρείας. Θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 καλές πρακτικές ή εκδοχή ανά χώρα. Η Promimopresa επιλέχθηκε να ηγηθεί αυτού του ΙΟ, καθώς έχει αποδείξει τη μεγάλη της ικανότητα στον τομέα της δημιουργικότητας και της επεξεργασίας διαδραστικών εγγράφων.

Η συλλογή, παρουσιάζοντας τις καλές πρακτικές, εστιάζει στον εντοπισμό και τη συλλογή καλών παραδειγμάτων από την Ευρώπη σχετικά με υπάρχουσες περιπτώσεις, μηχανισμούς και κίνητρα και περιλαμβάνει τη μεταφορά συγκεκριμένων γνώσεων από πιο προηγμένες χώρες. Η καινοτόμος πτυχή είναι ότι θα παρακινήσει τους μέντορες στις ΜΜΕ, να εφαρμόσουν την κινητικότητα, να ξανασκεφτούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και ικανότητες και να εφαρμόσουν τις παρουσιαζόμενες καλές πρακτικές στις καθημερινές τους εργασίες.

Η συλλογή θα μεταφραστεί, έτσι ώστε κάθε συνεργάτης να έχει τη δική του τελική έκδοση, σε τη δική του γλώσσα που θα διασφαλίσει την υψηλή προοπτική μεταφοράς. Κάθε συνεργάτης θα έχει την ευκαιρία να μοιραστεί διαφορετικές έννοιες και απόψεις, οι οποίες θα ενισχύσουν επιπλέον τη δυνατότητα μεταφοράς.

Η συλλογή βέλτιστων πρακτικών θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την επιπλέον βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και θα αυξήσει τη συμμετοχή των συμβούλων εντός της εταιρείας. Το καλύτερο, οι πρακτικές θα βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Έτσι, όλοι, διαβάζοντάς τες, θα μπορούσαν να κάνουν μια σύγκριση με καταστάσεις στις καθημερινές τους εργασίες.