Αποτελέσματα αξιολόγησης

Πρωτόκολλα συμπεριφοράς στην εργασία

Assessment scale:

Meeting deadlines Κλίμακα Αξιολόγησης και Ανατροφοδότησης
Εργασιακή ηθική
Δυσκολεύεστε να αποκτήσει τη σωστή προσέγγιση στον κόσμο της εργασίας.
Δυσκολεύεστε να αποκτήσει τη σωστή προσέγγιση στον κόσμο της εργασίας.
Δυσκολία προσέγγισης διαφορετικών εργασιακών καταστάσεων
Ηγετικές ικανότητες
Μέτρια ικανότητα μεταφοράς όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου.
Ενδιάμεση ικανότητα καθοδήγησης ομάδας εργασίας, δίνοντας σημασία στους συναδέλφους.
Ενδιάμεση ικανότητα έμπνευσης και παρακίνησης ανθρώπων.
Δεξιότητες διαχείρισης
Πολύ ικανός να κατανείμετι τον φόρτο εργασίας και να αναθέσετε εργασίες σε άλλους.
Πολύ ικανός να διαπραγματευτείτε και να βρείτε σημείο συνάντησης μεταξύ διαφορετικών απόψεων.
Πολύ ικανός να αξιολογήσετε τη δουλειά που κάνατε, ζητώντας σχόλια από όλα τα άτομα που εμπλέκονταν στη διαδικασία.