Αποτελέσματα αξιολόγησης

Διασταυρούμενες δεξιότητες

Assessment scale:

Διασταυρούμενες δεξιότητες Κλίμακα Αξιολόγησης και Ανατροφοδότησης
Επικοινωνία
Δυσκολεύεστε να καταλάβετε πόσο σημαντικές είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας για μια ομάδα για την επίτευξη ενός στόχου.
Έχετε την ικανότητα να προσαρμόζεστε στις νέες συνθήκες με τον καλύτερο τρόπο. Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία προκειμένου να διαμορφώσετε το καταλληλότερο περιβάλλον επικοινωνίας, ώστε να μην χάσετε τα πλεονεκτήματα της επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο.
Διαπραγματευτικές δεξιότητες
Διαθέτετε διαπραγματευτικές ικανότητες, διαχειρίζεστε σωστά την κατάσταση, καθώς ζητάτε ευγενικά χρόνο για να οργανώσετε τη διαπραγμάτευση που ακολουθεί. Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να διατηρήσετε τη συνεργασία με τον πελάτη και να βρείτε μια συμφέρουσα λύση και για τα δύο μέρη.
Καταλαβαίνετε πλήρως πώς να διαπραγματευτεί. Θα έχετε την ικανότητα να διδάσκετε στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ πώς να αποκτούν διαπραγματευτικές δεξιότητες.
Ομαδικότητα
Κατανοείτε πλήρως τη σημασία της ομαδικής εργασίας, δίνοντας προσοχή όχι μόνο στο αποτέλεσμα αλλά και στη διαδικασία που οδηγεί σε αυτό.
Γνωρίζετε πώς να δείχνετε θετική στάση αντί να βλέπετε την αρνητική πλευρά του έργου, πώς να υποστηρίζετε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας όταν μπορείτε να το βοηθήσετε, πώς να χρησιμοποιείτε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες με φιλικό και διπλωματικό τρόπο όταν υπάρχει πρόβλημα και έχετε την ικανότητα να συζητάτε θέματα ανοιχτά με τα μέλη της ομάδας, να είστε ειλικρινής, αξιόπιστος, υποστηρικτικός και να δείχνετε σεβασμό και αφοσίωση στην ομάδα και στα μέλη της.
Στάση για τη χρήση της γλώσσας
Knows the factors affecting attitudes towards learning a foreign language and that positive attitude and motivation are related to success in second language learning, but he does not make the appropriate teaching material.
Has the ability to discover students’ attitude about language and has professional classroom management skills.
Συνεργασία
Κατανοείτε τη σημασία του να είστε πρόθυμοι να εξισορροπήσετε τα προσωπικά επιτεύγματα με τους ομαδικούς στόχους και να συνεργαστείτε με τα μέλη της ομάδας για την επίλυση προβλημάτων και την επίτευξη στόχων.
Έχετε την ικανότητα να αντιμετωπίζετε συγκρούσεις μέσα στην ομάδα, να εντοπίζετε εμπόδια και να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα συνεργατικά καθώς εμφανίζονται. Έχετε επίσης την ικανότητα να συγχωρείτε τους άλλους για λάθη.