Πρωτόκολλα συμπεριφοράς στην εργασία

Τα πρωτόκολλα συμπεριφοράς στην εργασία είναι ένα σύνολο τρόπων συμπεριφοράς που είναι αποδεκτό ή απαιτούμενο σε ένα επάγγελμα. Η εθιμοτυπία αυτή είναι σημαντική γιατί δημιουργεί μια επαγγελματική και αμοιβαία σεβαστή ατμόσφαιρα και βελτιώνει την επικοινωνία, η οποία βοηθά τον χώρο εργασίας να είναι ένας παραγωγικός. Οι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα για τη δουλειά τους όταν νιώθουν ότι τους σέβονται, και αυτό μεταφράζεται επίσης σε καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες.

Οι τρεις θεμελιώδεις πτυχές που περιλαμβάνονται στην επιχειρηματική εθιμοτυπία είναι: ηθική εργασίας, ηγεσία και δεξιότητες διαχείρισης.

Εργασιακή ηθική
Ηγετικές ικανότητες
Δεξιότητες διαχείρισης