Το πρότζεκτ SoftComInVET είναι ένα πρότζεκτ Erasmus + στον τομέα των Στρατηγικών Συμπράξεων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που στοχεύει:

Σχετικά Με Το Πρότζεκτ SoftComInVET

Η μαθησιακή κινητικότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις ενέργειες που βοηθούν τα άτομα, ιδίως τους νέους, να ενισχύσουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη μελλοντική καταλληλότητά τους για επαγγελματική αποκατάσταση.

Κάνει το ίδρυμα εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο προσβάσιμο· προωθεί την οικοδόμηση μιας καταρτισμένης κοινωνίας· τονώνει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και υπηκοότητας και ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών που είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης που βασίζεται στη γνώση.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν στις 28.01.20, το 2018 περισσότεροι από 850.000 πολίτες της ΕΕ συμμετείχαν σε έργα κινητικότητας (Erasmus + Ετήσια Έκθεση 2018). 23.500 πρότζεκτ υλοποιήθηκαν με προϋπολογισμό περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

Από αυτή την άποψη, η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της υπηρεσίας ΕΕΚ έχει γίνει ακόμη πιο σημαντική και απαιτητική εργασία για την ευρωπαϊκή κοινότητα.

Οι ΜΜΕ είναι σημαντικοί παράγοντες στην ΕΕΚ και στη διά βίου μάθηση και χρειάζονται στοχοθετημένη υποστήριξη. Τα μέτρα στήριξης πρέπει να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα εξωτερικά και εσωτερικά εμπόδια και να αντισταθμίσουν την περιορισμένη ικανότητα των ΜΜΕ να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές τους ανάγκες, όπου μπορεί να εντάσσεται η ανάπτυξη ικανοτήτων όσων εκπαιδεύουν άλλους στο χώρο εργασίας. (Αρχές καθοδήγησης για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών στην ΕΕΚ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το «πρακτικό εγχειρίδιο» του εκπαιδευόμενου στον κόσμο της εργασίας. Η επιτυχία των τοποθετήσεων στο εξωτερικό εξαρτώνται πολύ από το βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με τους μέντορες. Σε αυτήν την προσωπική και διαπολιτισμική διαδικασία ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι κεντρικός.

Οι μέντορες σε ΜΜΕ, που παρέχουν τοποθετήσεις κινητικότητας, αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της ποιότητας της υπηρεσίας.

Σήμερα αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις – όχι μόνο πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα στη δυναμική της αγοράς εργασίας, την ταχεία πρόοδο των ΤΠΕ και τις αλλαγές στη μεθοδολογία ΕΕΚ, αλλά πρέπει επίσης να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, την επικοινωνία και τις κοινωνικές τους ικανότητες – τις κοινωνικές δεξιότητές τους.

Στους οργανισμούς αυτοί οι υπάλληλοι δεν είναι απλώς μέντορες – είναι μάνατζερ, ειδικοί στις επιχειρήσεις, κ.λπ. Ενώ υπάρχουν πολλά αναπτυγμένα μαθήματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της πρακτικής και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, δεν έχει δημιουργηθεί σαφής προσέγγιση, που να σχετίζεται άμεσα με την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών εντός της εταιρείας.

Ο διεθνής χώρος εργασίας έχει αναπτύξει μια διαπροσωπική δυναμική που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η έκδοση της Διακρατικής Συνεργασίας του ΕΚΤ «Πώς να ενισχύσετε την αναγνώριση των κοινωνικών δεξιοτήτων» αναφέρει ότι στις μέρες μας «οι κοινωνικές δεξιότητες γίνοντα τόσο σημαντικές όσο οι επαγγελματικές δεξιότητες ». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν έχουν γίνει απλώς ένα καυτό ζήτημα, αλλά είναι σημαντική και ζωτικής σημασίας για τους σημερινούς και μελλοντικούς μέντορες στις ΜΜΕ.

Από αυτή την άποψη, το πρότζεκτ SoftComInVET εστιάζει την προσοχή του σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.

 

Σκοπός Και Στόχοι Του Πρότζεκτ

Ο κύριος στόχος του πρότζεκτ είναι να βελτιώσει τη γνωστική ικανότητα των συμβούλων εκπαίδευσης σε ΜΜΕ της ΕΕ, παρέχοντας θέσεις εργασίας σε εκπαιδευόμενους ΕΕΚ και να βελτιώσει την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συναντούν, εξοπλίζοντας τους με ένα συγκεκριμένο σύνολο εργαλείων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που εστιάζονται στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και αποτελεσματικής Μετάδοσης των πρακτικών γνώσεών τους σε εκπαιδευόμενους ΕΕΚ.

Ειδικοί στόχοι του SoftComInVET:

Διακρατική Προστιθέμενη Αξία

Οι μέντορες στις ΜΜΕ, που παρέχουν θέσεις κινητικότητας, έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικοί παράγοντες στη διασφάλιση της ποιότητας της βασισμένης στην εργασία μάθησης και της ΕΕΚ γενικά, και πρέπει να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν διεθνικά (CEDEFOP).

Η διεθνής συνεργασία θα επιτρέψει την αξιοποίηση των θεσμικών συμπληρωματικών · εξασφαλίζει ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και θα επιτύχει πολύ μεγαλύτερη εκπροσώπηση της ομάδας-στόχου, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αντίκτυπο του πρότζεκτ σε γεωγραφική διάσταση.

Η γλωσσική ποικιλομορφία των IOs θα επιτρέψει την εύκολη μεταφορά σε άλλες χώρες και τη χρηστικότητα για άτομα που μιλούν άπταιστα σε ορισμένες από τις γλώσσες των συνεργατών.