Преносими умения

Преносимите (универсални) умения са тези, които могат да се използват в най-различни ситуации и условия. Тези умения са все по-търсени, за да могат индивидите успешно да се адаптират към промените и да водят смислен и продуктивен живот. В третия модул ще разгледаме по-подробно 5 трансверсални умения: комуникация, умения за водене на преговори, работа в екип, нагласи за използване на езика, сътрудничество.

Комуникация
Умения за водене на преговори
Умения за работа в екип
Нагласи за използване на езика
Сътрудничество