Умения за управление на времето

Управлението на времето е способността да се използва времето продуктивно и ефективно. Идеята е да се организират задачите и да се използва времето ефективно, за да се изпълнят повече задачи всеки ден. Това може да помогне за намаляване на нивата на стрес и за подобряване на производителността както на работното място, така и у дома.

Уменията за управление на времето обхващат голям брой умения, които спомагат за по-доброто организиране и управление на времето. Някои от основните включват организационни умения и умения за определяне на приоритети и спазване на крайни срокове.

Умения за приоритизиране
Организационни умения
Спазване на крайни срокове