Екип на проекта

Проектният консорциум SoftComInVET се състои от 5 партньорски организации от 5 европейски държави: Португалия, България, Италия, Испания и Гърция.

Партньорите обединяват колективния си опит в областта на професионалното образование и обучение, като едновременно с това споделят общи нужди и цел.

ПОРТУГАЛИЯ

Associação Intercultural Amigos Da Mobilidade

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade е най-голямата приемаща организация за европейски проекти в Португалия.

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Португалия) работи по програми за европейски стажове от май 2012 като приемаща организация и посредник. С богатия си опит, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade е най-голямата приемаща организация за европейски проекти в Португалия. A.I.A.M осигурява на участниците работен опит, подготвителни посещения, езикови курсове, културни посещения, срещи, кръгли маси, семинари, бизнес и професионални контакти и професионални стажове в много частни и публични организации. Дейностите ѝ се подпомагат от активното участие на международна мрежа от институции, работеща в сътрудничество с много европейски организации, общини, училища, университети и предприятия.

Друго предимство на A.I.A.M е широката партньорска мрежа с европейско покритие – тези контакти са необходими за достигане до голям брой заинтересовани лица и гарантиране на широко разпространение и по-нататъшно използване на резултатите от проекта.

Уебсайт www.mobilityfriends.org

БЪЛГАРИЯ

Европейски Център За Качество

 Европейски център за качество е съвременна консултантска компания, основана през 2001 г.

Европейски център за качество е съвременна консултантска компания, основана през 2001 г.

Компанията специализира в 4 основни области:

– Консултиране в областта на управление на европейски проекти – Създаване и реализиране на учебни програми за бизнес предприятия, нискоквалифицирани лица и лица от уязвими групи – Изпълнение на различни инициативи, които свързват света на бизнеса и иновациите със сектора на образованието и обучението – Разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството.

Като организация, притежаваща разнообразен експертен опит, силен креативен потенциал и голяма мрежа за сътрудничество, както в областта на образованието и изследователската дейност, така и в бизнеса, ЕЦК осъществява различни инициативи за насърчаване и подпомагане на сътрудничество и обмен на знания между образованието (както формално, така и неформално) и професионалния свят.

В рамката на тези инициативи ЕЦК е придобил експертни знания и траен интерес към работата с възрастни и младежи, особено по отношение на възможностите за заетост, подкрепа на активни политики на пазара на труда и неформално образование за младежи.

Сред ключовите области на текущите проекти на организацията са разработване и изпълнение на обучителни програми за бизнес дружества и служители, както и разработване и изпълнение на обучителни програми, насочени към изграждане на умения за заетост на неработещи, неучащи и необучаващи се лица.

Компанията работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, сред които образователни институции и университети, изследователски институти, НПО, търговски камари, МСП, общини и др.

От създаването си ЕЦК е натрупал стабилен опит в координиране и изпълнение на множество проекти и инициативи на европейско и международно ниво.

Уебсайт www.ecq-bg.com

ИСПАНИЯ

M&M

M&M (Испания) е модерен доставчик на обучениe и посредническа организация, основана през 2014 г. 

M&M (Испания) е модерен доставчик на обучениe и посредническа организация, основана през 2014 г., чийто персонал има богат опит в управлението и изпълнението на обучения и дейности, които осигуряват знания и умения за развитие на дейности, свързани с широка гама проекти. Компанията специализира в различни области – разработване и управление на проекти по различни програми, създаване на стандарти за качество на базата на ISO за управление на качеството, анализ на нуждите, професионално обучение и квалификация и др. Нашата работа се фокусира върху връзката между бизнес нуждите, организационните планове и управлението на човешките ресурси и ние постояно извършваме анализи, за да развиваме и подобряваме компаниите и техния персонал. M&M разполага с голяма мрежа, което й позволява да поддържа контакт с други компании, чуждестранни партньори, заинтересовани лица, пазар на труда, консултантски компании, образователни институции и университети, експерти, публична администрация и др., като работи в тясно сътрудничество с всички тях, което спомага точното познаване на реалността и прекия контакт с целевата група на проекта.

M&M предоставя следните интегрирани персонализирани услуги:

  1. 1. Бизнес консултиране и подкрепа
  2. 2. Анализ на нуждите от обучение
  3. 3. Педагогически подход към обучението и разработване на образователни модели
  4. 4. Оценка на учебните процеси
  5. 5. Насърчаване на мобилности на работници и ученици с цел подобряване на тяхното обучение, опит и профили
  6. 6. Разработване и създаване на учебни единици и дидактични материали
  7. 7. Организационна подкрепа и създаване и трансфер на иновации и ноу-хау
  8. 8. Планиране, подаване и управление на проекти
  9. 9. Подкрепа за подобряване на заетостта и инициативи (напр. ориентиране) със специално внимание към жени, младежи и други групи, изложени на риск от социална или трудова изолация.


Уебсайт
www.mmprofuture.com

ИТАЛИЯ

Promimpresa S.R.L.

Promimpresa s.r.l. (Италия) е частно предприятие, предоставящо обучение и услуги за лица, публични организации и компании.

Promimpresa s.r.l. (Италия) е частно предприятие, предоставящо обучение и услуги за лица, публични организации и компании. Централата на компанията е разположена в Сан Каталдо (Сицилия), а офисите на останалите клонове са в Палермо (Сицилия), Болоня (Емилия Романя), Мантова (Ломбардия) и Гела (Сицилия). Персоналът на Promimpresa се състои от 35 служители на пълен работен ден и няколко външни сътрудници. Мисията на компанията е да подкрепя лица и компании в техния път на професионално развитие, да предоставя професионално съдействие и да мониторира всички дейности.

УСЛУГИ:

– ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. Promimpresa предоставя професионално обучение в редица области, включително: туризъм, чужди езици, бизнес администрация, здравеопазване, креативни сектори, ИТ и софтуер, техническо-механичен сектор и професионално обучение, безопасност и здраве.

– УЧИЛИЩЕ ЗА ПОО. Promimpresa осигурява обучение за придобиване на квалификации в областта на ПОО, признато от регионалните власти.

– АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТ. Promimpresa извършва дейности в областта на търсене и подбор на персонал, стажове, преквалификация и повишаване на квалификация, насочени към безработни лица, младежи и неработещи, неучащи и необучаващи се лица.

– МЕЖДУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЯ. Езици, ИТ, компетенции.

– ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ. Promimpresa предоставя онлайн дистанционни курсове и е център за дистанционно обучение на телематичен университет Пегасо.

– ИТ, ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ.

– ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И УЧЕБНИ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+.

Уебсайт www.promimpresa.it

ГЪРЦИЯ

Innovation Frontiers IKE

Innovation Frontiers IKE е иновативна компания за изследвания в областта на образователните технологии. 

Innovation Frontiers IKE е иновативна компания за изследвания в областта на образователните технологии, която специализира в областта на създаване на образователни, ангажиращи и забавни преживявания, които включват иновация, креативност и геймификация, за да подобрят обучението. Компанията ни предлага широк набор от услуги, включително интерактивно персонализирано електронно обучение, сериозни игри, свободно достъпни образователни ресурси, симулации на обучения, образователни анимации и мобилно обучение. Ние комбинираме игрови дизайн, технология и психология, за да овладеем изкуството на създаване на учебни игри, симулации и обучение. Всички разработки са персонализирани спрямо нуждите на клиетите ни. В допълнение, компанията интегрира елементи от образователни неврологични изследвания в класната стая, за да подобри ефективността на ученето и преподаването.

В допълнение, Innovation Frontiers IKE разработва, изпълнява и координира европейски образователни проекти, свързани с виртуална и добавена реалност, роботика, онлайн преподаване, създаване на дигитални образователни ресурси, разработване на образователни игри в множество платформи; образование за медии и интегриране на ИКТ в класната стая за подобряване на учебния процес.

Уебсайт www.innovationfrontiers.gr