Резултати от оценката

Умения за управление на времето

Assessment scale:

Умения за управление на времето Скала за оценка и обратна връзка
Умения за приоритизиране
Способността Ви за приоритизиране на конкретни задачи и за дефиниране на ясни цели е на високо ниво. Умеете да си сътрудничите с колеги за споделяне и създаване на планове и разпределение на задачите. Притежавате умения да обучавате обучаемите как да управляват времето си/ да постигат ефективност и ефикасност.
Способността Ви за приоритизиране на конкретни задачи и използване на ясни цели, критерии и елементи на планирането е на високо ниво.
Умеете да приоритизирате конкретни задачи, да съставяте ефективни планове и и да се справяте със стресови ситуации.
Организационни умения
Способността Ви за приоритизиране на конкретни задачи и използване на ясни цели, критерии и елементи на планирането е на високо ниво.
Способността Ви за приоритизиране на конкретни задачи и разпределяне на работното натоварване е на високо ниво.
Умеете да изпълнявате много задачи и да разпределяте работното натоварване.
Спазване на крайни срокове
В голяма степен можете да избягвате отлагането и да разпределяте работното натоварване балансирано.
Способността Ви за запазване на концентрация, за избягване на отлагането и за разпределяне на работното натоварване е на високо ниво.
Умеете да организирате екип, да спазвате срокове и да осигурявате комуникация в екипа.