Резултати от оценката

Умения за решаване на проблеми

Assessment scale:

Умения за решаване на проблеми Скала за оценка и обратна връзка
Умения за приспособяване
Умеете да полагате усилия, с цел адаптиране към нова реалност, но с определени ограничения.
Виждате важността на промяната, но в същото време чувствате дейността по-скоро като ново задължение, а не възможност. Не приемате напълно промените.
Гъвкавост
Имате добър баланс, който ви позволява да се справяте с непланирани ситуации спокойно и ясно. Това, което ви липсва, е инициативност и чувство за саможертва, които биха ви позволили да увеличите още повече гъвкавостта си.
Опитвате се да оказвате конкретна помощ в труден момент. Все още можете да подобрите много по отношение на гъвкавостта, но все пак показвате добри способности да се справяте с множество проблеми.
Бързо учене и възприемане
Имате добри навици за учене, но все още не сте се усъвършенствали, като показвате слабости в използването на мнемонични средства (средства за запомняне). Отчитате необходимостта да се усъвършенствате чрез прилагане на други инструменти за синтез на нова информация.
Планирате конструктивно и използвате всички методи, които могат да ви помогнат да постигнете по-голям резултат.
Критично мислене
Подхождате спокойно към проблема, но критичният ви поглед все още е твърде ограничен, без да вземате предвид много детайли.
Анализирате проблемите в тяхната сложност и можете да видите техните аспекти и да намерите конкретни решения.
Инициативност
Инициативността ви лесно се подкопава от обичайните трудности в работата.
Предпочитате да не се излагате и демонстрирате липса на инициативност.